За нас


Проектантска къща „Ива стил“ е семейна фирма, създадена през 2000 г. Нашият  екип от проектанти ще направи всичко необходимо за реализирането на вашият нов дом- геодезическо заснемане, проектиране по всички специалности, узаконяване, съгласуване на проекти, технически надзор, въвеждане в експлоатация.

Реклама